သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်...

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
IPRD Photo

IPRD
6 months 791 Views
Category:
Description:

ကျောက်ဆည်ခရိုင် လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာနတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

ကျောက်ဆည်  စက်တင်ဘာ  ၂၂

သက်မောင်