ဧပြီလမှ ဇွန်လအတွင်း ...

ဧပြီလမှ ဇွန်လအတွင်း မျိုးပုစွန်များအား ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ပါက ရေချိုငါ... ဧပြီလမှ ဇွန်လအတွင်း မျိုးပုစွန်များအား ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ပါက ရေချိုငါ...
FHD
NP News Photo

NP News
12 months 10 Views
Category:
Description:
ဧပြီလမှ ဇွန်လအတွင်း မျိုးပုစွန်များအား ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ပါက ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေအရ အရေးယူမယ်