ဖုန်ကန်ရာဇီတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော

ဖုန်ကန်ရာဇီတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော
MRTV Photo

MRTV
1 year 56 Views
Category:
Description:

ကမ္ဘာ့ဂေဟနစ်အချက်အချာကျသည့် ဖုန်ကန်ရာဇီတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောကို အမျိုးသားအဆင့်ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေတစ်ခုအဖြစ် သစ်တောဦးစီးဌာနက ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်လျက်ရှိ