ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးခ...

ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဇော်မျိုးတင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်... ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဇော်မျိုးတင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်...
kayah Photo

kayah
9 months 11 Views
Category:
Description:
ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဇော်မျိုးတင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်