တစ်ကျော့နှစ်ကျော့တေးကိုသီ

တစ်ကျော့နှစ်ကျော့တေးကိုသီ တစ်ကျော့နှစ်ကျော့တေးကိုသီ
HD
IPRD Photo

IPRD
1 year 24 Views
Category:
Description:
တစ်ကျော့နှစ်ကျော့တေးကိုသီ
တေးရေး - ဂီတလုလင် မောင်ကိုကို
တေးဆို - ဖြိုးပြည့်ပြည့်မောင် (ရှမ်းပြည်နယ်)