ဟသ်ာတမြို့တွင်လူငယ်...

ဟသ်ာတမြို့တွင်လူငယ်များ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းသာယာလှပရေးနှင့်အမှိ... ဟသ်ာတမြို့တွင်လူငယ်များ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းသာယာလှပရေးနှင့်အမှိ...
ayeyarwady Photo

ayeyarwady
1 week 5 Views
Category:
Description:
လူငယ်များပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းသာယာလှပရေးနှင့်အမှိုက်ကင်းစင်ရေးလှုပ်ရှားမှုစုပေါင်းဆောင်ရွက်
ဟသ်ာတ မတ် ၃၁
ပေးပို့သူ - ဇော်ဝင်းဟန်(ပြန်ဆ/ဆက်)