၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ မြန်မာန...

၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့၊ နှစ်ဦးဩဝါဒ သီတဂူဆရာတော် အရှ... ၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့၊ နှစ်ဦးဩဝါဒ သီတဂူဆရာတော် အရှ...
IPRD Photo

IPRD
1 month 18 Views
Category:
Description:
၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့၊ နှစ်ဦးဩဝါဒ သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ (အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု၊ အဘိဓဇအဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိက) သီတဂူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များနှင့် သီတဂူဆေးရုံတော်များ၏ အဂိပတိ၊ သောဠသမရွှေကျင်သာသနာပိုင်