ပျားရည်အလေးချိန် ပေါင် ၉၉၀,၀၀၀ ကျော်ထုတ်လုပ်ထား

ပျားရည်အလေးချိန် ပေါင် ၉၉၀,၀၀၀ ကျော်ထုတ်လုပ်ထား
MRTV Photo

MRTV
1 year 44 Views
Category:
Description:

ငါးလတာကာလအတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၌ ပျားရည်အလေးချိန်ပေါင် ၉၉၀,၀၀၀ ကျော်ထုတ်လုပ်ထား