ထားဝယ်ခရိုင်လူထုအခြ...

ထားဝယ်ခရိုင်လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန၌စိမ်းလန်းသောပတ်ဝန်းကျင်ရရှိအောင... ထားဝယ်ခရိုင်လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန၌စိမ်းလန်းသောပတ်ဝန်းကျင်ရရှိအောင...
tanintharyi Photo

tanintharyi
1 week 1 Views
Category:
Description:
ထားဝယ်ခရိုင်လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန၌စိမ်းလန်းသောပတ်ဝန်းကျင်ရရှိအောင် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးကြစို့
အသိပညာပေးTalk Show ကျင်းပ
ထားဝယ် ဇူလိုင် ၈