စစ်ကိုမုန်း၍ တိုက်ခဲ့သည်

စစ်ကိုမုန်း၍ တိုက်ခဲ့သည် စစ်ကိုမုန်း၍ တိုက်ခဲ့သည်
Shwe Ko Taw Photo

Shwe Ko Taw
1 year 33 Views
Category:
Description:
A movie directed by the Department of Public Relation as a tribute for Armed Forces Day of Myanmar.