သစ်ရာကောက်ဓာတ်အားခွ...

သစ်ရာကောက်ဓာတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ(၄)ရွာ၊ အိမ်ထော... သစ်ရာကောက်ဓာတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ(၄)ရွာ၊ အိမ်ထော...
HD
MRTV Photo

MRTV
1 week 0 Views
Category:
Description:
သစ်ရာကောက်ဓာတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ(၄)ရွာ၊ အိမ်ထောင်စု (၁၅၅၀)ခန့် လျှပ်စစ်မီး စတင်သုံးစွဲ နိုင်ပြီဖြစ်