စစ်ကိုင်းပညာရေးတက္က...

စစ်ကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်တွင်ပိုက်ကျော်ခြင်းပြိုင်ပွဲဆုချီမြှင့်
sagaing Photo

sagaing
1 week 0 Views
Category:
Description:

စစ်ကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်တွင် အတန်းပါင်းစုံ ပိုက်ကျာ်ခြင်း ပြိုင်ပွဲ ဆုချီမြှင့်ပွဲကျင်းပ

စစ်ကိုင်း ဇွန် ၁၁