လေးထောင့်ကန်ငါးလုပ်...

လေးထောင့်ကန်ငါးလုပ်ငန်းစခန်းမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ငါးသယ... လေးထောင့်ကန်ငါးလုပ်ငန်းစခန်းမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ငါးသယ...
HD
MRTV Photo

MRTV
1 week 0 Views
Category:
Description:
လေးထောင့်ကန်ငါးလုပ်ငန်းစခန်းမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ငါးသယံဇာတများ ပေါကြွယ်ဝစေရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ငါးသားပေါက်မွေးမြူနည်းစနစ်များအား ငါးမွေးမြူသူများထံသို့ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ