စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသက...

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ကျေးလက်ဒေသနေပြည်သူများနှင့် တိုင်းရင... စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ကျေးလက်ဒေသနေပြည်သူများနှင့် တိုင်းရင...
HD
MRTV Photo

MRTV
1 week 0 Views
Category:
Description:
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ကျေးလက်ဒေသနေပြည်သူများနှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ အခြေခံစာတတ်မြောက်ရေး (တတိယအကြိမ်) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ