ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ...

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မင်းလှမြို့တွင် MSME ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဆိုင်ရာအ... ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မင်းလှမြို့တွင် MSME ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဆိုင်ရာအ...
HD
bago Photo

bago
1 week 3 Views
Category:
Description:
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မင်းလှမြို့တွင် MSME ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေး( TALK SHOW)ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်