ကယားပြည်နယ်တွင် ပြည...

ကယားပြည်နယ်တွင် ပြည်နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ခုတင်(၅၀၀)ဆံ့ ပြန်လည်ဖွ... ကယားပြည်နယ်တွင် ပြည်နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ခုတင်(၅၀၀)ဆံ့ ပြန်လည်ဖွ...
HD
MRTV Photo

MRTV
1 week 0 Views
Category:
Description:
ကယားပြည်နယ်တွင် ပြည်နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ခုတင်(၅၀၀)ဆံ့ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ