အငဲ - ၈၅ မန္တလေးညများတမ်းချင်း (Ah Nge)

အငဲ - ၈၅ မန္တလေးညများတမ်းချင်း (Ah Nge) အငဲ - ၈၅ မန္တလေးညများတမ်းချင်း (Ah Nge)
HD
KyawGyi Photo

KyawGyi
1 year 38 Views
Category:
Description:
Song - 85 Mandalay Nya Myar Tann Chinn (၈၅ မန္တလေးညများတမ်းချင်း)
Artist - Ah Nge (အငဲ)
Composer - Ah Nge (အငဲ)
Band - Iron Cross