၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ မြန်မာန...

၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့၊ နှစ်ဦးဩဝါဒဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝါ... ၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့၊ နှစ်ဦးဩဝါဒဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝါ...
HD
IPRD Photo

IPRD
1 month 22 Views
Category:
Description:
၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့၊ နှစ်ဦးဩဝါဒဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝါသေဋ္ဌာဘိဝံသ (မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ မဟာနာယက) နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ အကျိုးတော်ဆောင်