ရွှေမိုးလေးကညိုတယ် ...

ရွှေမိုးလေးကညိုတယ် တေးဆို … ဆောင်းယွန်းစံ တေးရေး … တက္ကသိုလ်စိုး တေ... ရွှေမိုးလေးကညိုတယ် တေးဆို … ဆောင်းယွန်းစံ တေးရေး … တက္ကသိုလ်စိုး တေ...
HD
MRTV Photo

MRTV
1 month 5 Views
Category:
Description:
ရွှေမိုးလေးကညိုတယ်
တေးဆို … ဆောင်းယွန်းစံ
တေးရေး … တက္ကသိုလ်စိုး
တေးသရုပ်ဆောင် … ဇူးဇူးရွှေရည်၊ ဂျူလိုင်မိုး