ကြိုဆိုပါ၏ (Kyo So Par Ei)

ကြိုဆိုပါ၏ (Kyo So Par Ei)
Music Photo

Music
1 year 291 Views
Category:
Description:

တေးဆို - ဝေလ ( @Wai La )

တေးရေး - ဝေလ

သရုပ်ဆောင် - ဝေလ၊ သရဖီမျိုးမင်း

တေးဂီတ - Conqueror

ဒါရိုက်တာ - MyoMinn(MH)