ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ...

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Centre ၌ MSME... ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Centre ၌ MSME...
HD
bago Photo

bago
1 month 4 Views
Category:
Description:
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Centre ၌ MSME လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးTalk Showကျင်းပ