ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(...

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(စစ်တွေ)၌ '' လူငယ်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ အကျိုးအပြစ်... ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(စစ်တွေ)၌ '' လူငယ်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ အကျိုးအပြစ်...
rakhine Photo

rakhine
1 month 2 Views
Category: