ကိုဗစ်-၁၉​ရောဂါအသိပညာ​ပေး​ဆွေး​နွေးပွဲ ( Talk Show ) ကျင်းပ

ကိုဗစ်-၁၉​ရောဂါအသိပညာ​ပေး​ဆွေး​နွေးပွဲ ( Talk Show ) ကျင်းပ
IPRD Photo

IPRD
1 year 568 Views
Category:
Description:

ဒဂုံမြို့နယ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉​ရောဂါအသိပညာ​ပေး​ဆွေး​နွေးပွဲ ( Talk Show ) ကျင်းပ
ဒဂုံ စက်တင်ဘာ ၂၄
မေသန္တာ