မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်အတ...

မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ကုန်တင်ရေယာဉ်ကြီးတစ်စ... မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ကုန်တင်ရေယာဉ်ကြီးတစ်စ...
HD
MRTV Photo

MRTV
1 week 0 Views
Category:
Description:
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ကုန်တင်ရေယာဉ်ကြီးတစ်စီးပေါ်မှ ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိပြီး အရေးပေါ်ဆေးကုသရန် လိုအပ်လျက်ရှိသော ရေယာဉ်အမှုထမ်းအား တပ်မတော်(ရေ)မှ ကူညီကယ်ဆယ်