မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင...

မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းက ရန်ကုန်-ဆိုးလ် တိုက်ရိုက်... မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းက ရန်ကုန်-ဆိုးလ် တိုက်ရိုက်...
HD
MRTV Photo

MRTV
7 months 0 Views
Category:
Description:
မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းက ရန်ကုန်-ဆိုးလ် တိုက်ရိုက်ခရီးစဉ်ကို ၂၀၂၃ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၂၈)ရက်မှစ၍ တိုးချဲ့ ပျံသန်းပြေးဆွဲပေးသွားမည်ဖြစ်