နေပြည်တော်ရှိ ကရုဏာ...

နေပြည်တော်ရှိ ကရုဏာကမ္ဘာဘိုးဘွားရိပ်သာတွင် အဘိုး(၁၂၆) ဦး၊ အဘွား(၅၉) ... နေပြည်တော်ရှိ ကရုဏာကမ္ဘာဘိုးဘွားရိပ်သာတွင် အဘိုး(၁၂၆) ဦး၊ အဘွား(၅၉) ...
HD
MRTV Photo

MRTV
1 month 1 Views
Category:
Description:
နေပြည်တော်ရှိ ကရုဏာကမ္ဘာဘိုးဘွားရိပ်သာတွင် အဘိုး(၁၂၆) ဦး၊ အဘွား(၅၉) ဦး၊ ကျဆုံးစစ်သည် မိသားစုဝင်(၈) ဦးနှင့် အငြိမ်းစားစစ်သည် (၇)ဦး စုစုပေါင်း(၂၀၀)ဦးတို့ကို စောင့်ရှောက်ထားရှိ