ကိုဗစ်-၁၉ လတ်တလောအသက...

ကိုဗစ်-၁၉ လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရ... ကိုဗစ်-၁၉ လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရ...
HD
MRTV Photo

MRTV
4 months 7 Views
Category:
Description:
ကိုဗစ်-၁၉ လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ည (၈) နာရီအချိန် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်