ထားဝယ်ခရိုင်လူထုအခြ...

ထားဝယ်ခရိုင်လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန၌အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းခြင်းအက... ထားဝယ်ခရိုင်လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန၌အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းခြင်းအက...
tanintharyi Photo

tanintharyi
1 month 1 Views
Category:
Description:
ထားဝယ်ခရိုင်လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန၌အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းခြင်းအကြောင်း
အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲTalk Show ကျင်းပ

ထားဝယ် မေ ၁၃