တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိ...

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ တက်ဟုန်ပြည်နယ်ခွဲပြည်သူ့အစိုးရနှင့် တ... တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ တက်ဟုန်ပြည်နယ်ခွဲပြည်သူ့အစိုးရနှင့် တ...
HD
MRTV Photo

MRTV
1 week 0 Views
Category:
Description:
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ တက်ဟုန်ပြည်နယ်ခွဲပြည်သူ့အစိုးရနှင့် တက်ဟုန်ပြည်နယ်ခွဲ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ရုံးတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် တက်ဟုန်ပြည်နယ်ခွဲကော်ဖီနှင့် စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ မိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပ