စစ်ကိုင်းမြို့ထူပါရုံအလကခွဲ၌ပညာရေးစုံညီပွဲတော်ကျင်းပ

စစ်ကိုင်းမြို့ထူပါရုံအလကခွဲ၌ပညာရေးစုံညီပွဲတော်ကျင်းပ စစ်ကိုင်းမြို့ထူပါရုံအလကခွဲ၌ပညာရေးစုံညီပွဲတော်ကျင်းပ
sagaing Photo

sagaing
4 months 0 Views
Category:
Description:

စစ်ကိုင်းမြို့ထူပါရုံအလကခွဲ၌ပညာရေးစုံညီပွဲတော်ကျင်းပ

စစ်ကိုင်း ဇန်နဝါရီ ၁၀