ကရင်ပြည်နယ်တွင် (၃)ခန...

ကရင်ပြည်နယ်တွင် (၃)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် ပြည်သူ့အငှားအိမ်ရာ တည်ဆောက်ခြင်းလ... ကရင်ပြည်နယ်တွင် (၃)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် ပြည်သူ့အငှားအိမ်ရာ တည်ဆောက်ခြင်းလ...
HD
MRTV Photo

MRTV
1 week 0 Views
Category:
Description:
ကရင်ပြည်နယ်တွင် (၃)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် ပြည်သူ့အငှားအိမ်ရာ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ၊ နွေရာသီအဆင့်မြင့် အားကစားသင်တန်းများဆင်းပွဲကျင်းပ